امروز : چهارشنبه 04 مهر 1397 مصادف با 16 محرّم 1440 و 26 September 2018       تا زمانی كه به فردا امیدواری اقتدار ازآن توست. آنچه كه كرم ابریشم آنرا پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگیست.

پیام سیستم

عبارت جستجو شده بسیار کوچک است