امروز : دوشنبه 27 آبان 1398 مصادف با 21 ربيع الأول 1441 و 18 November 2019       تصمیم واقعی یعنی اینکه به جز رسیدن به موفقیت، تمام راه های دیگر را از ذهنتان پاک کنید!

پیام سیستم

عبارت جستجو شده بسیار کوچک است