امروز : پنجشنبه 08 اسفند 1398 مصادف با 3 رجب 1441 و 27 February 2020       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

پیام سیستم

عبارت جستجو شده بسیار کوچک است