امروز : پنجشنبه 28 شهریور​ 1398 مصادف با 20 محرّم 1441 و 19 September 2019       تا زمانی كه به فردا امیدواری اقتدار ازآن توست. آنچه كه كرم ابریشم آنرا پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگیست.

پیام سیستم

عبارت جستجو شده بسیار کوچک است