امروز : دوشنبه 05 خرداد 1399 مصادف با 2 شوّال 1441 و 25 May 2020       همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید.

پیام سیستم

عبارت جستجو شده بسیار کوچک است