امروز : یکشنبه 27 آبان 1397 مصادف با 10 ربيع الأول 1440 و 18 November 2018       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

گزارش فایل نا مناسب آپلود فایل و عکس بصورت دائمی و رایگان