امروز : دوشنبه 05 خرداد 1399 مصادف با 2 شوّال 1441 و 25 May 2020       همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید.

اطلاعات دانلود

  • معده حسن زريني Ù¡-1.m4a
  • 322 بار  
  • فاقد اطلاعات
  • جلسه اول معده دكتر حسن زريني پارت ١