امروز : یکشنبه 04 فروردین 1398 مصادف با 17 رجب 1440 و 24 March 2019       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • ‏Voice 007.m4a
  • 269 بار  
  • 2.10 مگابایت