امروز : یکشنبه 30 شهریور​ 1399 مصادف با 3 صفر 1442 و 20 September 2020       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • ‏Voice 007.m4a
  • 503 بار  
  • 2.10 مگابایت