امروز : پنجشنبه 28 دی 1396 مصادف با 1 جمادى الأول 1439 و 18 January 2018       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • ‏Voice 024.m4a
  • 110 بار  
  • 849.47 کیلو بایت