امروز : دوشنبه 30 مهر 1397 مصادف با 13 صفر 1440 و 22 October 2018       تا زمانی كه به فردا امیدواری اقتدار ازآن توست. آنچه كه كرم ابریشم آنرا پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگیست.

اطلاعات دانلود

  • ‏Voice 024.m4a
  • 254 بار  
  • 849.47 کیلو بایت