امروز : دوشنبه 19 آذر 1397 مصادف با 3 ربيع الآخر 1440 و 10 December 2018       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • camera.pdf
  • 165 بار  
  • 2.07 مگابایت