امروز : دوشنبه 30 مهر 1397 مصادف با 13 صفر 1440 و 22 October 2018       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • camera.pdf
  • 164 بار  
  • 2.07 مگابایت