امروز : یکشنبه 30 شهریور​ 1399 مصادف با 3 صفر 1442 و 20 September 2020       تا زمانی كه به فردا امیدواری اقتدار ازآن توست. آنچه كه كرم ابریشم آنرا پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگیست.

اطلاعات دانلود

  • pp.pdf
  • 238 بار  
  • 538.38 کیلو بایت