امروز : دوشنبه 30 مهر 1397 مصادف با 13 صفر 1440 و 22 October 2018       تا زمانی كه به فردا امیدواری اقتدار ازآن توست. آنچه كه كرم ابریشم آنرا پایان دنیا می پندارد در نظر پروانه آغاز زندگیست.

اطلاعات دانلود

  • حديث سرو ٣.m4a
  • 330 بار  
  • 960.46 کیلو بایت