امروز : چهارشنبه 04 مهر 1397 مصادف با 16 محرّم 1440 و 26 September 2018       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • karimi-14.mp3
  • 50 بار  
  • 2.04 مگابایت