امروز : پنجشنبه 30 فروردین 1397 مصادف با 3 شعبان 1439 و 19 April 2018       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

ثبت نام (عضویت) - آپلود فایل و عکس بصورت دائمی و رایگان

ثبت نام