امروز : جمعه 22 آذر 1398 مصادف با 16 ربيع الآخر 1441 و 13 December 2019       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

ثبت نام (عضویت) - آپلود فایل و عکس بصورت دائمی و رایگان

ثبت نام